I 2020 vil vi gerne have indbetalt kontingent senest 1.9.2020 - så vi vil allerede omkring 1.7. husstands-omdele en reminder. Kontingent for 2020 som er kr.  250,- kan indsættes på konto: 9334 3140100942 

Eller indbetales på mobilpay 42592796